Közületi hulladékszállítás

A gazdálkodó szervezeteknek, közületeknek, intézményeknek és egyéni vállalkozóknak is kötelességük gondoskodni a náluk keletkezett kommunális hulladék elszállításáról.

A Ht. 39. § (3) bekezdése szerint gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik, mely kezelési módok egyike a hulladék közszolgáltatónak történő átadása.

Társaságunk nem csak a lakosság közszolgáltatását biztosítja, hanem vállalja a különböző gazdálkodó szervezetektől a hulladékgazdálkodási törvény előírásainak megfelelően, a kommunális hulladék elszállítását a közszolgáltatás keretein belül is. A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez, kérjük hozza magával a Cégbírósági bejegyzés fénymásolatát, valamint a cég bélyegzőjét. Amennyiben Ön nem aláírója a cégnek, a szerződés megkötéséhez, kérjük hozza magával a cég meghatalmazását is.

 
Hatvan °C
  2019/05/26 Wetter Ostsee